آلبوم فاصله

آلبوم زیبا و به یاد ماندنی فاصله از استاد محمد اصفهانی در زمستان سال 1378 آماده و منتشر شد. آلبوم فاصله شامل 16 قطعه ترانه به یاد ماندنی می باشد. این آلبوم توسط نشر پیام انتشار یافته است. نکته جالب توجه این آلبوم همکاری محمد اصفهانی و بهروز صفاریان می باشد که پس از انتشار آلبوم بازخورد های مثبتی را در پی داشت.